Monday, June 4, 2012

Sự biệt lập của trung tâm chính trị và mức độ tham nhũng trong các bang ở Mỹ

Một nghiên cứu mới của tôi về sự biệt lập của trung tâm chính trị và mức độ tham nhũng ở Mỹ mới được trích dẫn trên một số blog, báo LA Times và NPR:

Bài nghiên cứu gốc có thể xem ở đây: http://www.mysmu.edu/faculty/quocanhdo/default_files/Papers/CorruptionStates%20%28May12%29_merged.pdf

Tôi sẽ viết thêm về vấn đề này, nếu có thời gian.

Update: Tôi có viết thêm ở bên blog Ý tưởng nghiên cứu kinh tế học.

1 comment:

  1. Hay đấy nhỉ. Độ này Quốc Anh nghiên cứu cái này à.

    ReplyDelete