Thursday, March 26, 2009

MyPersonality.info Badge

Click to view my Personality Profile page

Đây là kết quả thử tính cách cá nhân của tôi. Những giải thích và dự đoán về kiểu cá tính INTP (mẫu hình "Kỹ sư") tương đối hợp với con người của tôi. Ví dụ, trong số các nghề nghiệp chỉ định, có Economist, Professor, Engineer vv. Tuy vậy, các loại test kiểu cá tính theo bảng hỏi như thế này dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố "framing"; tức là bản thân câu hỏi được đặt ra làm cho người trả lời lựa chọn cá tính mà họ muốn, chứ không hẳn là cá tính thực của họ. Vì thế, kết quả về cá tính cũng có thể thay đổi được nếu hệ thống câu hỏi thay đổi. Nhưng dù sao thì việc phân định tính cách theo hệ thống như thế này cũng đáng quan tâm và đáng thời gian bỏ ra để làm bài thử.

Mở đầu

Tôi vô tình mở blog mới để thay thế blog cũ trên Yahoo 360. Blog này chủ yếu dùng để đăng các mẩu bàn luận ngắn, tản mạn, không đầy đủ về những gì tôi chợt nghĩ đến.