Thursday, March 26, 2009

Mở đầu

Tôi vô tình mở blog mới để thay thế blog cũ trên Yahoo 360. Blog này chủ yếu dùng để đăng các mẩu bàn luận ngắn, tản mạn, không đầy đủ về những gì tôi chợt nghĩ đến.

No comments:

Post a Comment