Thursday, March 26, 2009

MyPersonality.info Badge

Click to view my Personality Profile page

Đây là kết quả thử tính cách cá nhân của tôi. Những giải thích và dự đoán về kiểu cá tính INTP (mẫu hình "Kỹ sư") tương đối hợp với con người của tôi. Ví dụ, trong số các nghề nghiệp chỉ định, có Economist, Professor, Engineer vv. Tuy vậy, các loại test kiểu cá tính theo bảng hỏi như thế này dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố "framing"; tức là bản thân câu hỏi được đặt ra làm cho người trả lời lựa chọn cá tính mà họ muốn, chứ không hẳn là cá tính thực của họ. Vì thế, kết quả về cá tính cũng có thể thay đổi được nếu hệ thống câu hỏi thay đổi. Nhưng dù sao thì việc phân định tính cách theo hệ thống như thế này cũng đáng quan tâm và đáng thời gian bỏ ra để làm bài thử.

2 comments:

  1. FYI: Để kiểm tra tính cách chính xác hơn, và loại trừ framing effects, có thể dùng HBDI test + writing analysis.

    Bảng câu hỏi của HBDI test chi tiết hơn nhiều và được thiết kế để phát hiện các sai lệch do cố ý gây ra. Kết quả rất chính xác.

    ReplyDelete
  2. Ở đây không nói rõ measurement. % Intuitive và Thinking của em có kết quả giống anh.

    (Xưng hô thế này ở đây hơi personal nhưng dùng tiếng Việt em cũng không biết thế nào cho phải mà tốt hơn.)

    ReplyDelete