Friday, April 10, 2009

Chính sách quy định giá thuê đất

Theo bài báo này trên VnExpress, Hà Nội mới quy định khung giá thuê đất. Trên Thanh Niên online có nói chi tiết hơn, tìm thêm thì thấy toàn văn quyết định ở đây. Mới nhìn qua, giá thuê bằng 2% trị giá mảnh đất có một ý nghĩa là lãi suất từ tài sản đất rất, rất thấp. May là khung giá chỉ áp dụng cho việc thuê đất của Nhà nước; mặc dù đất thuộc quản lý trực tiếp của Nhà nước là một phần không nhỏ đất sử dụng được ở Hà Nội, song vẫn còn để chút chỗ trống cho thị trường hoạt động. Cũng phải nói thêm là định giá đất nhà nước khác với giá thị trường tương đối nhiều (định giá cao hay thấp tùy vào mục đích và động cơ của cơ quan định giá).

Dù sao, có thêm hạn chế giá cả thì cũng thị trường cũng bị bóp méo thêm. Có thời gian tôi sẽ viết thêm sau.

1 comment:

  1. Tất cả những rắc rối trên thị trường bất động sản Việt Nam đều xuất phát từ một nguyên nhân : chính sách 2 giá về đất đai. Giá đất do Nhà nước quyết định áp dụng cho việc giao đất, thuê đất và đền bù khi thu hồi đất. Những giao dịch của dân được áp dụng theo giá thị trường.

    Chính sách đó không chỉ làm cho thị trường địa ốc bị méo mó mà còn tạo điều kiện cho đủ các loại tham nhũng, trong đó có tham nhũng hợp pháp. Biểu hiện dễ thấy nhất :1 cán bộ được Nhà nước giao cho đất ở, theo luật thì cán bộ đó ký hợp đồng mua đất của Nhà nước, trả tiền theo giá Nhà nước quy định, giá đó rất thấp, nếu anh ta đem bán ra thị trường thì sẽ được một khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Ví dụ : 1 cái biệt thự ở Hà Nội hoặc TP.HCM, tiền chênh lệch lên đến hàng chục tỉ đồng. Người cán bộ này tự nhiên có được hàng triệu USD một cách hợp pháp, thực chất đó là tiền Nhà nước bị thất thoát (do chính sách 2 giá) nhưng không ai bảo người cán bộ đó là tham nhũng cả.

    Thông qua các "dự án", chính sách 2 giá cũng làm cho thị trường biến dạng một cách kỳ dị theo hướng đất đai được tư nhân hóa dần dần và tài sản công chảy ào ạt vào túi những người khai thác được các lợi thế. Đây là kênh tích lũy tư bản quan trọng ở Việt Nam.

    ReplyDelete