Tuesday, April 14, 2009

Thái Lan, đỏ và vàng

The Economist theo dõi và viết bài tương đối tốt về tình hình Thái Lan, ví dụ như bài trong số mới đây. Như một lần đã từng bình luận, tôi nghĩ vấn đề cơ bản hiện giờ là Vua Bhumibol và thiên hướng chính trị của vị vua vốn đứng trên pháp luật này. Giải pháp ổn định nhất hiện giờ là chính phủ bảo hoàng thực hiện chính sách dân túy của Thaksin, và bảo đảm một nền dân chủ đại diện. Nếu không, có lẽ kết quả là bạo loạn liên miên, hoặc là cách mạng toàn diện.

1 comment:

  1. Bọn đảng PPP chủ trương dân tuý đấy. Nhưng có ăn thua gì đâu. Mấy nước châu Á man mọi này nếu không có tôn giáo rắn thì cần phải có vua tuy không điều hành đất nước nhưng làm nhiệm vụ hoà giải và đoàn kết dân tộc.

    Evil

    ReplyDelete