Wednesday, April 1, 2009

Truy tìm lời giới thiệu

Tôi cần viết bài giới thiệu cuốn sách Truy tìm căn nguyên tăng trưởng của William Easterly. Cuốn sách xuất phát từ dự án dịch sách của anh chị em lưu học sinh ở Boston, sau đó được chia nhỏ để dịch. Đội ngũ dịch bao gồm sinh viên cao học ở Mỹ, phần lớn thuộc về các ngành kinh tế. Sách sắp được Alphabook phát hành, lại có anh Trần Đình Thiên viết lời giới thiệu. (Nếu có thời gian tôi sẽ cho lên blog.) Hiện giờ chưa nghĩ được cách tiếp cận thế nào để viết giới thiệu sách. Có lẽ sẽ bắt đầu bằng cách so sánh với chiến lược Tổng hủy nợ của Jeffrey Sachs.

Tạm đặt cục gạch ở đây đã.

No comments:

Post a Comment